INNSAMLING TIL BARN OG UNGE

Jeg samler inn datamaskiner, konsoller, spill, utstyr, telefoner m.m. til gratis utdeling til barn og ungdom med spesielle behov.

Dette er et veldedig prosjekt som er basert på frivillighet og er non-profit.

  • Personer som ønsker å donere utstyr kan ta kontakt for avtale om levering.
  • Personer som ønsker utstyr, eller opptrer på vegne av en, kan melde sitt behov til meg.